Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Regionmedel

Regeringen avsätter årligen ett anslag "Regionala tillväxtåtgärder" i form av länsanslag 1:1. Sveriges regioner fördelar sidan bidrag till olika projekt. Bidrag får lämnas till projekt som bidrar till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken, exempelvis miljöåtgärder.

Din region kan svara på frågor om vilka medel som finns tillgängliga att söka. Nedan finns exempel på några regioner som satsar på miljöåtgärder, men kontakta din region för att få information om det finns pengar att söka och hur du ska göra för att ansöka.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag