Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Östersjön

BalticSea2020

Målet för BalticSea2020 är att förbättra miljön i Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön.

Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till att förbättra och sprida kunskap om Östersjön.

Stiftelsen påbörjade sitt arbete år 2006 och styrelsen har sedan dess anslagit cirka 510 miljoner kronor till projekt inom fiske, övergödning och information.

Fiske, övergödning och levande kustzon

BalticSea2020 arbetar proaktivt med att finna projekt och samarbeten inom de miljöområden som stiftelsen valt att prioritera. Sedan starten har stiftelsen startat 85 projekt för ett friskare hav och bidragit till att genomföra och publicera mer än 20 vetenskapliga artiklar. BalticSea2020 har också producerat dokumentärer och filmer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Östersjön