Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka, var man hittar mer detaljerad information om dem.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering.

EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta till ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

Två forskare vid vattendrag.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag