Sidor med den här märkningen tillhör granskningsförslaget till havsplaner
Till förslagets startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Västerhavet

Vad kännetecknar Västerhavets planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick. I kartorna för varje havsområde hittar du mer detaljerad information om användningar.

Hav och klippor

Foto: Maja Kristin Nylander

Västerhavet är indelat i två havsområden:

  • Skagerrak
  • Kattegatt

Många verksamheter fungerar bra tillsammans i Västerhavets planområde. Men samtidigt behöver miljötillståndet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Förutsättningar för vindkraft

Havsplanerna ska bidra till att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Västerhavet finns det goda förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till anslutning mot stamnät. I Kattegatt finns två områden där vindkraftverk föreslås. I det ena området kan yrkesfisket behöva anpassa sig.

Sjöfart och yrkesfiske

Sjötrafiken är omfattande i hela planområdet, även nära kusten. En betydande del av trafiken till och från Östersjön tar sig genom Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Det finns flera hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk utrikeshandel.

Yrkesfisket är geografiskt omfattande och dessutom föränderligt mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske stor i havsplanen.

Skyddad natur

Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak finns dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller undervattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild hänsyn till höga naturvärden.

Havsområden

Läs mer om funktioner i kartan på sidan Kartor att utforska.

Plankarta över Skagerrak

I kartan hittar du de olika användningar som pekats ut för ett område. Klickar du på ett område kommer en sidopanel fram till höger där användningarna beskrivs.

Stäng stor karta

Plankarta över Kattegatt

I kartan hittar du de olika användningar som pekats ut för ett område. Klickar du på ett område kommer en sidopanel fram till höger där användningarna beskrivs.

Stäng stor karta

Jämför med planeringsunderlagen

De olika planeringsunderlagen för havsplanerna hittar du i underlagskartan. Med hjälp av underlagskartan kan du jämföra underlagen och förslaget till havsplaner.

Läs vidare i plandokumentet

Förslaget till havsplan för Västerhavet hittar du i del 5 i plandokumentet.

Förslag till havsplaner för Sverige, granskningshandlingPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering