Sidor med den här märkningen tillhör granskningsförslaget till havsplaner
Till förslagets startsida
×
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas. Det är strategiska planer, med stora drag.

Vi tar fram förslag till tre havsplaner:

  • en för Bottniska viken
  • en för Östersjön
  • en för Västerhavet.

Förra året samrådde vi om förslag till havsplaner. Nu har vi reviderat förslagen. Dessa förslag kan du nu granska.

Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det

un­derlag som vi lämnar över till regeringen inför regeringens beslut.

En framtid vi vill nå

Havsanknutna näringar ska kunna utvecklas och växa samtidigt som ekosystem bevaras.

Många olika intressen

Mest lämpliga användning - vad innebär det? Vad menar vi med särskild hänsyn?

Gediget underlag

Det är ett gediget underlag som ligger till grund för övervägande och prioriteringar.

Bottniska viken

Det område som är minst belastat av mänsklig påverkan.

Östersjön

I Östersjöns planområde finns höga naturvärden och attraktiva livsmiljöer för människor.

Västerhavet

I Västerhavets planområde fungerar många olika verksamheter bra tillsammans.

Redogörelse för samråd

Svar som kom in under samrådet har sammanställts och de har lett till förändringar.

Innebörd och konsekvenser

Beskriver vad havsplaneringen betyder i samhällsbygget.

Kartor att utforska

Klicka och sök på områden i plankartan och jämför med viktiga underlag.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter senast 14 juni 2019.

Dokument

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering