Sökresultat

 • Vattenkraft (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Visa fler

 • Miljöhot (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (3)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fysisk påverkan

Fysisk påverkan

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.