1. Publicerad: 2 maj 2014 Uppdaterad: 17 december 2019

  Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

 2. Publicerad: 7 september 2018

  Midsjöbankarna och Hoburgs bank söder om Gotland är viktiga områden för de hotade populationerna av alfågel och tumlare. Under det senaste årtiondet har en potentiell effekt av sjöfarten på dessa populationer, i närheten av bankarna, diskuterats. En möjlig omdirigering av sjöfarten har föreslagits, men tills vidare har inga åtgärder vidtagits.

 3. Publicerad: 26 april 2018

  Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärden

 4. Publicerad: 19 oktober 2017 Uppdaterad: 12 januari 2018

  En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.

 5. Publicerad: 13 mars 2015

  I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.

 6. Publicerad: 1 mars 2013

  Havsplanering över nationsgränserna är en utmaning. Vi har sammanställt erfarenheter från två projekt som har behandlat den frågan.

 7. Publicerad: 30 januari 2015

  Under 2014 besökte vi samtliga grannländer som ett led i förberedelserna för införandet av havsplanering i Sverige. Rapporten presenterar slutsatserna från vårt arbete.

 8. Publicerad: 29 juni 2017

  För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.

 9. Publicerad: 24 april 2018

  Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

 10. Publicerad: 7 maj 2019

  Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.