Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön

För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.

Om rapporten

Den här rapporten redovisar en första tillämpning av en metod och analyserar konsekvenserna av planutkastet för Östersjön. Genom att hållbarhetsbedömningen lyfter fram konsekvenser av planutkastet för
Östersjön bidrar den till planeringen då planutkasten för de tre planområdena ska bearbetas till samrådsförslag. Metoden utvecklas stegvis under planeringsprocessen. Första steget är ett test av metoden, som ska utvärderas och vidareutvecklas för att hållbarhetsbedömningen på ett rättvisande sätt ska fånga de aspekter av hållbarhet som kan påverkas av havsplanering. Vi tar gärna emot kommentarer och förslag från intressenter vad gäller metod och indikatorer med mera.

Hållbarhetsbedömningen har utförts av WSP Analys & Strategi i samarbete med HaV. Metoden som är utgångspunkt för hållbarhetsbedömningen beskrivs i en separat rapport som också finns
tillgänglig här.

Metod för hållbarhetsbedömning av planutkast Östersjön Pdf, 1.4 MB.

Publicerad: 2017-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion