Sökresultat

 • Havsplanering (21)
 • Rapport (21)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (19)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (20)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (20)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Effekter av omdirigering av sjöfart på alfågel och tumlare vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Effekter av omdirigering av sjöfart på alfågel och tumlare vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Midsjöbankarna och Hoburgs bank söder om Gotland är viktiga områden för de hotade populationerna av alfågel och tumlare. Under det senaste årtiondet har en potentiell effekt av sjöfarten på dessa populationer, i närheten av bankarna, diskuterats. En möjlig omdirigering av sjöfarten har föreslagits, men tills vidare har inga åtgärder vidtagits.

Publikation: Finngrunden och Storgrundet

Finngrunden och Storgrundet

Underlagsrapport till havsplanering avseende energiproduktion samt miljökonsekvenser för lokala naturvärden

Publikation: Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.

Publikation: Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.

Publikation: Havsplaneringsprojekt

Havsplaneringsprojekt

Havsplanering över nationsgränserna är en utmaning. Vi har sammanställt erfarenheter från två projekt som har behandlat den frågan.

Publikation: Havsplanering – dialog med våra grannländer

Havsplanering – dialog med våra grannländer

Under 2014 besökte vi samtliga grannländer som ett led i förberedelserna för införandet av havsplanering i Sverige. Rapporten presenterar slutsatserna från vårt arbete.

Publikation: Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön

Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön

För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.

Publikation: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.