Sökresultat

 • Fiskar (157)
 • Arter med åtgärdsprogram (9)
 • Broskfiskar (7)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsfiske (18)
 • Visa fler
 • Främmande arter (14)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (17)
 • Kattegatt (8)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljöövervakning (13)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (49)
 • Rapport (12)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (10)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (18)
 • Skagerrak (7)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (13)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (11)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (96)
 • Publikationer (52)

 • Art (87)
 • Faktasida (19)
 • Publikation (51)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (83)
 • Mer än ett år sedan (74)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida om arter: Abborre

Abborre

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Faktasida: Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Minimi- och maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

Faktasida om arter: Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

Dokument: Artkoder

Artkoder

Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

Faktasida om arter: Asp

Asp

Asp är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida om arter: Benlöja

Benlöja

Benlöjan är en liten, max 20 cm, karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vatten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig ytligt och letar föda.

Faktasida om arter: Bergtunga/Bergskädda

Bergtunga/Bergskädda

Bergtungan lever i Nordatlanten och i Sveriges omgivande vatten finns den i Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.