Björkna

Hitta på sidan

Björknan (Abramis bjoerkna) tillhör familjen karpfiskar och kan betraktas som en av våra svåraste sötvattensfiskar att artbestämma eftersom den är så lik sin nära släkting braxen.

Utseende

Jämfört med braxen har björknan förhållandevis stora ögon, ljusare kroppsfärg, rödrosa bröst- och bukfenor och den är i regel ännu mer högryggad.

Björkna. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredningsområde

Utbredningsområdet sträcker sig över Mellaneuropa upp till södra Skandinavien och avgränsas i öst av Uralbergen. I Sverige förekommer den i inlandet, normalt lägre än 200 meter över havet, upp till Gästrikland-Dalarna och på kusten upp till Hälsingland.

Arten trivs bäst i varma, grunda, närings- och vegetationsrika sjöar och slättlandsåar. Den är mindre knuten till bottnen än braxen och lever främst av djurplankton och bottendjur. Större individer jagar dessutom småfisk.

Namn

Namnet björkna är en beskrivning av fiskens färg, som liknar trädets ljusa bark. Olika lokalnamn är blicka, blecka, bläcka, bjelk, kjärta, stjärta, pank, panka, blåpanka, flarna, björkfisk, saver och pläts.

Storlek och ålder

Björknan blir inte lika stor som braxen. Den kan bli 50 cm lång och väga över ett kilo, men är oftast som mest 20- 30 cm . Tillväxten är långsam och vid ca 10- 15 cmlängd och 3-4 års ålder blir den könsmogen. Den kan bli över 20 år gammal.

Lek

Leken sker, under ivrigt plaskande och sprättande, i maj-juni på grunt vatten med riklig vegetation.

Allmänt

Björknan anses inte som en god matfisk och har inget kommersiellt värde. Som sportfisk är den av ringa intresse med undantag för vissa så kallade specimenjägare, som försöker fånga så stora exemplar som möjligt av olika arter. Det svenska sportfiskerekordet är närmare 1,3 kg .

I många vatten där båda arterna förekommer uppträder dessutom hybrider. Små exemplar är särskilt svåra att skilja åt medan skillnaderna mellan arterna ofta blir tydliga på större individer.

Publicerad: 2013-11-26
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion