Bergtunga/Bergskädda

Hitta på sidan

Bergtungan (Microstomus kitt) lever i Nordatlanten och i Sveriges omgivande vatten finns den i Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.

Bergtunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lek

Leken sker under april–november på 10–100 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Bergtungan företar periodiska vandringar av mindre omfattning. De yngre fiskarna finns på grundare vatten än de äldre.

Ålder och storlek

Bergtungan blir könsmogen vid 2 års ålder. Det beräknas att 72 procent av individer är könsmogna vid 2 år och 100 procent vid 3 år och uppåt.

Den maximala åldern är 20 år. Den maximala längden är cirka 65 cm och vikten cirka 2 kg.

Biologi

Arten lever utanför kusterna på grusig, stenig eller bergig botten med algvegetation på djup mellan 10 och 150 meter. Kan även uppträda på större djup. Födan består av ormstjärnor, musslor, kräftdjur och havsborstmaskar.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för bergtunga.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av bergtunga 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Fiskeregler för Bergtunga

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Relaterad information

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion