Sökresultat

 • Bidrag (35)
 • Anslag och bidrag (35)
 • Senaste året (35)
 • Anslag (14)
 • Blanketter (3)
 • Dricksvatten (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (3)
 • Forskning (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Restaurering (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Faktasida (23)
 • Utlysning (12)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, att ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som ska leda till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.

Dokument: Blanketter för anslag 1:11

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Faktasida: EU:s miljöprogram LIFE

EU:s miljöprogram LIFE

LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimat.

Faktasida: Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Frågor och svar om sjöstjärnan

Frågor och svar om sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sjöstjärnan.

Faktasida: Goda exempel LOVA

Goda exempel LOVA

LOVA har bidragit till att starta många positiva miljöåtgärder startat. Det handlar bland annat om förbättring av avlopp, båtbottentvätt och sugtömningsstationer för fritidsbåtar. Här har vi samlat några goda exempel.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.