Sökresultat

 • Anslag (48)
 • Faktasida (48)
 • Bidrag (46)
 • Blanketter (2)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (5)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Organisation (1)
 • Restaurering (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (1)

 • Anslag och bidrag (45)
 • Samordningsområden (2)
 • Organisation (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (42)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Anslag till friluftsliv

Anslag till friluftsliv

Syftet med bidraget är att ge alla människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön.

Faktasida: Anslagsråd

Anslagsråd

Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

Faktasida: Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen.

Faktasida: BSAP-fonden

BSAP-fonden

BSAP-fonden skapades 2010 för att öka takten i åtgärdsarbetet och genomförandet av Helcoms Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Utlysningar sker regelbundet.

Faktasida: Baltic sea conservation foundation

Baltic sea conservation foundation

Baltic sea conservation foundation (baltcf) skapades 2014 för att skydda miljön och bevara naturen i Östersjöregionen. Ansökningar kan skickas in löpande.

Faktasida: Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Bidraget ska stärka kännedomen och användningen av allemansrätten. Läs mer och sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Faktasida: Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner.

Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner.

Bidraget ges till kustkommuner för strandstädning. Läs mer och sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Faktasida: Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.