1. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

 2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 17 januari 2019

  Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

 3. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 27 december 2018

  För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

 4. Publicerad: 19 december 2018

  EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.