1. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 20 april 2021

  Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

 2. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 20 april 2021

  För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

 3. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 24 mars 2021

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

 4. Publicerad: 19 december 2018

  EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

 5. Ål är en mycket viktig resurs för det svenska kustfisket. Fisket med ålryssjor introducerades i början på 1900 talet och är det fiske längst västkusten som drabbats hårdast av sälskador. Skadefrekvensen varierar mycket från år till år i flera områden längs kusten. De senaste åren har dock skadefrekvensen ökat i de områden där det bedrivs mest fiske. 1999-2000 blev det obligatoriskt att anmäla skador till loggboken för att kunna erhålla sälskadeersättning vilket i sin tur kan ha påverkat rapporteringen nämnvärt.