Sökresultat

 • Vattenverksamhet (21)
 • Dokument (21)
 • Dumpning (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (3)
 • Tillstånd (14)
 • Visa fler
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenkraft (13)

 • Vägledningar (1)

 • Senaste året (17)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Presentationer från handläggarträffar om vattenverksamhet

Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Dokument: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Dokument: Mölndalsån - anpassad tappning

Mölndalsån - anpassad tappning

Referat av MÖD:s dom den 12 juni 2018 i mål M 5186-17 gällande anpassad tappning i Mölndalsån

Dokument: Fiskodling vid Storsjön

Fiskodling vid Storsjön

Miljömål: M 8374-15

Dokument: Fiskodling Omnefjärden

Fiskodling Omnefjärden

Miljömål: M 8673-15

Dokument: Fiskodling, Mjältösundet

Fiskodling, Mjältösundet

Miljömål: M 8882-15

Dokument: Fiskodling, Storsjön

Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.

Dokument: Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Start Rättsfall Taggar: Vattenverksamhet Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd Föreläggande om att inkomma med en anmälan om vattenverksamhet i efterhand för en redan utförd åtgärd. Efter det att en anmälan om olovlig

Dokument: Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.