Sökresultat

 • Vattenverksamhet (58)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (6)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Muddring (8)
 • Publikation (7)
 • Rapport (4)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Restaurering (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (26)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (25)
 • Vägledning (8)
 • Yttrande (1)

 • Miljöhot (2)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (20)
 • Samordningsområden (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (8)

 • Dokument (22)
 • Faktasida (27)
 • Publikation (7)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (20)
 • Senaste månaden (21)
 • Senaste året (48)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Fiskodling vid Storsjön

Fiskodling vid Storsjön

Miljömål: M 8374-15

Dokument: Fiskodling Omnefjärden

Fiskodling Omnefjärden

Miljömål: M 8673-15

Dokument: Fiskodling, Mjältösundet

Fiskodling, Mjältösundet

Miljömål: M 8882-15

Dokument: Fiskodling, Storsjön

Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Dokument: Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Start Rättsfall Taggar: Vattenverksamhet Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd Föreläggande om att inkomma med en anmälan om vattenverksamhet i efterhand för en redan utförd åtgärd. Efter det att en anmälan om olovlig

Dokument: Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Dokument: Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk