Sökresultat

 • Statistik (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Fritidsfiske (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Data och statistik (3)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Faktasida: Fångststatistik för fritidsfisket

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.