Sökresultat

 • Skagerrak (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.

Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.