1. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 1 juli 2020

 2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 22 maj 2020

  Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 25 februari 2019

  Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.

 4. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2017

  Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar.

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

 6. Publicerad: 19 januari 2015

  Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

 7. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.