Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Rapporten presenterar de delprogram som ingår i de båda programområdena Sötvatten och Kust och hav, samt en beskrivning av den fortsatta revideringen av miljöövervakningen som planeras de kommande åren.

Publicerad: 2015-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion