Sökresultat

  • Kalkning (3)
  • Miljöhot (3)
  • Faktasida (3)
  • Senaste året (3)
  • Försurning (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

Faktasida: Kalkning - vem gör vad?

Kalkning - vem gör vad?

Ansvarsfördelning mellan olika aktörer som arbetar med kalkning.

Faktasida: Försurning av sjöar och vattendrag

Försurning av sjöar och vattendrag

Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning.