Aktuellt 15 juni 2023

HaV lämnar bidrag till åtgärder för kalkning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna bidrag till Länsstyrelsen med 12 000 000 kronor för extramedel till åtgärder för kalkning och kalkeffektuppföljning.

Ljusnan

Foto: Natalie Greppi.

- Det ökade behovet av statsbidrag beror främst på betydande kostnadsökningar under de senaste åren, vilket är en effekt av ökande priser för drivmedel och el, säger Erik Boström, utredare på HaV.

Den totala tilldelningen till kalkningsverksamheten inom anslaget 1:11 uppgick 2023 till 172 miljoner kronor. Priset för kalkning är i hög grad beroende av priset på diesel som används vid brytning, transport och spridning av kalk. Förstärkningen, om 12 mijoner kronor, möjliggör för länsstyrelsen att fortsätta arbetet med kalkning för att motverka effekterna av försurning i sjöar och vattendrag.

- Vi bedömer att bidraget utgör en nödvändig förstärkning till kalkverksamheten och innebär att nedskärningarna i kalkvolymer blir mindre dramatisk, säger Erik Boström.

HaV anser också att Länsstyrelsen i och med detta kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Satsningen bidrar även till att uppnå målen i art- och habitatdirektivet.

Om anslag 1:11

Havs- och vattenmiljöanslaget, 1:11, är ett viktigt verktyg för att genomföra regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

Anslagets användning

Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv som vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion