Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Regler (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Publikationer (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vägledning (1)

 • Publikation (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Torsk, fiskeregler och biologi

Torsk, fiskeregler och biologi

De kustnära bestånden av torskfiskar är idag starkt hotade och flera åtgärder har vidtagits för att rädda dem. Förbudet är till för att skydda dessa fiskar under och efter leken.