Sökresultat

 • Fritidsfiske (4)
 • Skyddade områden (4)
 • Senaste året (4)
 • Fiskevård (2)
 • Publikation (1)
 • Regler (2)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (4)

 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Vi arbetar strategiskt med att reglera fiske i de marina skyddade områdena, och arbetet med att ta fram lämpliga åtgärder för att minska fiskets negativa påverkan på bevarandevärdena pågår löpande.

Faktasida: Fiskefria områden

Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Faktasida: Havsstensfjorden

Havsstensfjorden

Havsstensfjorden och andra fjordar kring Tjörn och Orust har historiskt haft stora bestånd av bottenfiskar som torsk, rödspätta och piggvar. Men under första årtiondet av 2000-talet visade en rad undersökningar att de lokala bestånden av bottenfisk, särskilt torskfiskar, minskat kraftigt.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.