1. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 13 mars 2018

  Silverruda ( Carassius gibelio ) har en lång historia inom vattenbruket. Den har odlats i dammar och planterats ut i sjöar och finns nu spridd över en stor del av Europa. I Östersjön har den etablerat sig sedan den först upptäcktes i Rigabukten 1985.

 2. Publicerad: 3 juli 2015 Uppdaterad: 6 maj 2019

  Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

 3. Publicerad: 24 juli 2018 Uppdaterad: 22 december 2020

  Solabborre ( Lepomis gibbosus ) lever på grunt vatten i bevuxna sjöar och dammar, och i pooler i små floder och i flodestuarier. Arten är inhemsk i östra Nordamerika och observerades i Sverige första gången 2012.

 4. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 12 januari 2017

  Gräskarp ( Ctenopharyngodon idella ) är en växtätande fisk och odlas i Sverige för att bekämpa växtlighet i dammar och mindre sjöar. I Europa har gräskarpen på sina ställen bildat vilda bestånd, men i Sverige har naturlig fortplantning bara konstaterats i enstaka fall.

 5. Publicerad: 2 december 2015

  Svartmunnad smörbult ( Neogobius melanostomus ) upptäcktes som främmande art utanför den polska hamnstaden Gdansk 1990. Därefter har den spridits till flera områden runt Östersjön, och till Göteborgs hamnområde.

 6. Publicerad: 2 december 2015

  Regnbåge ( Oncorhynchus mykiss ) är en nordamerikansk laxfisk som vi har odlat som matfisk och för utsättning i våra fiskevatten i över hundra år. Det förekommer att odlad fisk rymmer men vi har inga etablerade bestånd i Sverige.

 7. Publicerad: 3 december 2015

  Karp ( Cyprinus carpio ) kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

 8. Publicerad: 26 januari 2016

  Amerikansk bäckröding ( Salvelinus fontinalis ) är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

 9. Publicerad: 3 december 2015

  Svart dvärgmal ( Ameiurus melas ) har avsiktligt planterats ut i flera länder – men inte i Sverige. När den hittades i Örebro kommun 2014 var det på grund av en olaglig utplantering.

 10. Publicerad: 4 augusti 2017 Uppdaterad: 23 augusti 2018

  Ett antal fynd av puckellax ( Oncorhynchus gorbuscha ) har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens mellan arter om föda och utrymme, liksom till att det förs in parasiter och sjukdomar som kan drabba inhemska arter.