1. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 juli 2019

    Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

  2. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 15 augusti 2019

  3. Publicerad: 29 april 2016 Uppdaterad: 8 juni 2020

    Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.