Sökresultat

  • Fångstmottagare (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Blanketter (1)
  • Handel (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Anmälan om vägning ombord

Anmälan om vägning ombord

Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

Faktasida: Rapportering för fångstmottagare

Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.