1. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 6 november 2014

  Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

  Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

 2. Publicerad: 3 juni 2019

  Pan Baltic Scope

  Pan Baltic Scope was a collaboration between 12 planning authorities and organisations around the Baltic Sea in 2018 and 2019. We brought better maritime spatial plans for the Baltic Sea Region. The project was led by SwAM together with the responsible authorities from EU countries around the Baltic Sea. Further partners were HELCOM, VASAB, Syke and Nordregio

 3. Publicerad: 19 september 2016

  Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

  Rapporten ger en detaljerad vägledning för restaurering av ålgräs och tar upp alla viktiga steg i restaureringsprocessen, från utvärdering och val av lokaler, samråd och tillstånd, skörd och plantering, till övervakning och utvärdering av resultaten.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Ordböcker

  Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  E-tidskrifter

  Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

 6. Publicerad: 4 maj 2018

  Rätt att begära information

  Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som HaV hanterar. Din begäran ska innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Ren båtbotten

  Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

 8. Badplatser i Heby kommun

 9. Badplatser i Knivsta kommun

 10. Badplatser i Vaxholms stad