1. Publicerad: 18 september 2020

  Tidningen Hav & Vatten

 2. Publicerad: 20 augusti 2020

  Badplatser och badvatten

  Vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om din specifika badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen.

 3. Publicerad: 18 september 2020

  Författningsregister

  Register över Havs- och vattenmyndighetens beslutade föreskrifter. HVMFS.

 4. Publicerad: 5 september 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Växtplankton, bakterieplankton och blomning - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 5. Publicerad: 15 november 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Vegetationsklädda bottnar - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 6. Publicerad: 15 november 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Vattnets optiska egenskaper - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 7. Publicerad: 19 november 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Vattnets kemiska egenskaper (syre och pH) - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 8. Publicerad: 20 november 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Vattnets hydrologiska egenskaper - strömmar, vågor, vattenstånd - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 9. Publicerad: 20 november 2019 Uppdaterad: 17 september 2020

  Vattnets fysiska egenskaper - (temperatur, is och salthalt) - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

 10. Publicerad: 26 november 2019 Uppdaterad: 3 juli 2020

  Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen till havs - Miljöövervakning i kust och hav

  Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.