Sökresultat

 • Vårt uppdrag (116)
 • Mer än ett år sedan (116)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (2)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (39)
 • Regler (3)
 • Remiss (13)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (11)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (13)
 • Yrkesfiske (14)
 • Yttrande (48)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (40)
 • Remisser (14)
 • Yttranden (50)
 • Pressrum (6)

 • Faktasida (13)
 • Regeringsuppdrag (40)
 • Remiss (14)
 • Yttrande (49)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Prenumerera

Prenumerera

Vill du prenumerera på information från Havs- och vattenmyndigheten?

Remiss: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

Remiss: Remiss gällande ändrade fiskeregler

Remiss gällande ändrade fiskeregler

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

Remiss: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Faktasida: Nedskräpning (2017)

Nedskräpning (2017)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

Faktasida: Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Underlag till nationella prioriteringar för Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram underlag för nationella prioriteringar för arbetet inom Helcom och Ospar. Underlaget ska beakta kraven på regionalt samarbete i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv.

Remiss: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har anmodats att yttra sig över vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram genom att svara på nedanstående 14 frågor från Miljö- och energidepartementet.

Faktasida: Överklagande av mark- och miljödomstolens dom om Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Överklagande av mark- och miljödomstolens dom om Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Vi anser att domstolen och sökanden inte i tillräcklig mån har tagit till sig Mark- och miljööverdomstolens dom som säger att lagligförklaring och tillståndsprövning ska ske samlat.