Sökresultat

  • Klimat (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Visa fler

  • Vårt uppdrag (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klimatpåverkan (2017)

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Faktasida: Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.