1. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 2. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 3. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 4. Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2020. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 5. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

 6. Publicerad: 14 december 2016 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

 7. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 8. Publicerad: 15 januari 2021

  Här kan du följa infiskning av svenskt yrkesfiske.

 9. Publicerad: 21 januari 2014 Uppdaterad: 30 december 2020

  Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

 10. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.