Sökresultat

  • Vattenverksamhet (2)
  • Faktasida (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Muddring (1)
  • Tillstånd (1)
  • Vägledning (1)
  • Visa fler

  • Vägledningar (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöeffekter vid bortledande av vatten

Miljöeffekter vid bortledande av vatten

Varierade vattenflöden och vattenstånd är naturliga processer som har betydelse för de akvatiska ekosystemen. Vattenuttag kan påverka flödet och vattenståndet och ge olika miljöeffekter. 

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.