Sökresultat

  • Vattenverksamhet (3)
  • Dokument (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Dumpning (1)
  • Muddring (2)
  • Tillstånd (2)
  • Visa fler
  • Vattenkraft (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas