Sökresultat

  • Vattenskyddsområde (5)
  • Vägledningar (5)
  • Senaste året (5)
  • Dricksvatten (4)
  • Skyddade områden (1)
  • Tillsynsvägledning (1)
  • Visa fler

  • Faktasida (5)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Faktasida: Vattenskyddsområde - Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde - Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för bekämpningsmedelrester i färdigt dricksvatten.

Faktasida: Tillsyn av vattenskyddsområde

Tillsyn av vattenskyddsområde

Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Faktasida: Domar och beslut om vattenskydd

Domar och beslut om vattenskydd

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Dokumentation från seminarier och temadagar om dricksvatten

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.