1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 2. Publicerad: 4 september 2018 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

 3. Publicerad: 6 februari 2020 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

 4. Publicerad: 1 september 2020 Uppdaterad: 28 oktober 2020

  På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten följt upp Sveriges maritima strategi. I uppdraget ingick att bygga vidare det uppföljningssystem och de indikatorer som tagits fram för årlig och fördjupad uppföljning, inom ramen för tidigare regeringsuppdrag. Uppföljningen genomfördes i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter och redovisades den 31 augusti 2020.

 5. Publicerad: 29 april 2019 Uppdaterad: 9 november 2020

  Under 2018-2021 arbetar 20 pilotprojekt med att utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

 6. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 februari 2019

  HaV samarbetar med Kina inom områdena vatten och energi samt koordinerad förvaltning från källa till hav.