1. Publicerad: 24 april 2018

  Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

 2. Publicerad: 19 oktober 2017

  HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

 3. Publicerad: 29 juni 2017

  För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.

 4. Publicerad: 10 april 2017

  Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

 5. Publicerad: 2 maj 2014 Uppdaterad: 17 december 2019

  Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

 6. Publicerad: 7 maj 2019

  Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

 7. Publicerad: 15 april 2019

  Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

 8. Publicerad: 14 februari 2013

  Fysisk planering av havet är ingen ny tanke. Rapporten Staten och havet mot en hållbara framtid belyser viktiga hållpunkter ur historien, för att visa på hur havsplanering varit på agendan sedan länge.

 9. Publicerad: 10 april 2018

  Konsekvenser av möjlig omdirigering av fartygstrafik kring tre planerade vindbruksområden: Södra Skåne, Långgrund utanför Norrköping/Oxelösund och Campsgrund i Gävlebukten.

 10. Publicerad: 19 mars 2019

  Denna rapport redovisar ekonomiska aspekter av hållbarhet genom att presentera en samhällsekonomisk konsekvensanalys av granskningsförslaget för havsplan Östersjön.