Sökresultat

 • Rapport (36)
 • Faktasida (36)
 • Badvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (2)
 • Publikation (17)
 • Restaurering (2)
 • Små avlopp (3)
 • Styrdokument (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (4)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikationer (21)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (35)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Rapporter om nationell marin kartering

Rapporter om nationell marin kartering

Här kommer HaV:s och andras rapporter om marin kartering att finnas.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter om små avlopp

Rapporter om små avlopp

Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

Faktasida: Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.