Sökresultat

 • Rapport (36)
 • Faktasida (36)
 • Badvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (2)
 • Publikation (17)
 • Restaurering (2)
 • Små avlopp (3)
 • Styrdokument (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (4)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikationer (21)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (34)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: God havsmiljö 2020

God havsmiljö 2020

Rapporter i rapportserien God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.

Faktasida: God miljöstatus i Sveriges marina vatten

God miljöstatus i Sveriges marina vatten

Rapporter i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Faktasida: Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Rapporter som utgör underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Faktasida: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Rapporter i rapportserien Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Faktasida: Svensk badvattenkvalitet

Svensk badvattenkvalitet

Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.