Sökresultat

 • Rapport (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Publikation (2)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Publikationer (1)
 • Bibliotek (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Faktasida: ICES-rapporter

ICES-rapporter

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida