Sökresultat

 • Rapport (7)
 • Senaste månaden (7)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (1)
 • Havsplanering (2)
 • Klimat (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (5)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (1)

 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (4)
 • Bibliotek (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)
 • Publikation (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Dokument: LAV och VA-planering

LAV och VA-planering

Ett handläggarstöd för länsstyrelserna

Publikation: Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.