Sökresultat

  • Rapport (2)
  • Medarbetarsidor (2)
  • Faktasida (2)
  • Organisation (1)
  • Styrdokument (1)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Faktasida: Rapportmallar

Rapportmallar

Våra rapportmallar finns till för att alla våra rapporter ska se likadana ut och följa HaV:s grafiska profil och formspråk.