Sökresultat

 • Havsplanering (21)
 • Rapport (21)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Publikation (19)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (20)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (20)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Sjöfart och naturvärden vid utsjöbankar i centrala Östersjön

Rapporten beskriver effekter av sjöfart på naturvärden i havsområdet vid de tre stora utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken och Södra Midsjöbanken. I rapporten diskuteras hur konflikter mellan sjöfart och naturvärden kan reduceras, bland annat genom ändring av fartygsrutter.

Publikation: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön

Hållbarhetsbedömning av havsplaner - bedömning av planutkastet för Östersjön

För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.

Publikation: Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Omdirigeringsanalys av sjöfart kring Hoburgs bank och Midsjöbankarna

Denna rapport analyserar konsekvenserna av en omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank. Bland annat undersöks om en omdirigering kan minska oljeskador på alfågeln.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Hållbarhetsbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige

Denna rapport redovisar resultaten av en hållbarhetsbedömning av granskningsförslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

Publikation: Staten och havet mot en hållbar framtid

Staten och havet mot en hållbar framtid

Fysisk planering av havet är ingen ny tanke. Rapporten Staten och havet mot en hållbara framtid belyser viktiga hållpunkter ur historien, för att visa på hur havsplanering varit på agendan sedan länge.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till havsplan Östersjön

Denna rapport redovisar ekonomiska aspekter av hållbarhet genom att presentera en samhällsekonomisk konsekvensanalys av granskningsförslaget för havsplan Östersjön.