1. Publicerad: 16 januari 2014 Uppdaterad: 10 april 2018

  Tillgänglig geografisk miljöinformation, kartor och annan geografisk data.

 2. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

  GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

 3. Publicerad: 16 januari 2014

  Geografisk data på direkten och alltid i den senaste versionen.

 4. Publicerad: 6 februari 2019

  Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

 5. Publicerad: 24 november 2014

  Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

 6. Publicerad: 25 februari 2015

  Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

 7. Publicerad: 3 mars 2016

  Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

 8. Publicerad: 23 januari 2014

  Det finns många olika sätt att beskriva geografisk information och koordinater. Här beskrivs de viktigaste som HaV arbetar med och också våra rekommendationer när du skickar geografisk data till oss.

 9. Publicerad: 5 februari 2019 Uppdaterad: 3 oktober 2019

  Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

 10. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

  Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.