Sökresultat

 • Vattenverksamhet (3)
 • Dokument (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Dumpning (1)
 • Muddring (2)
 • Riksintresse (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Dokument: Erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Trafikverkets ansökan

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas