Sökresultat

 • Vattenkraft (24)
 • Faktasida (24)
 • Bidrag (3)
 • Fiskevård (3)
 • Forskning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Rapport (1)
 • Restaurering (3)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (11)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vägledning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (9)
 • Samordningsområden (5)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Publikationer (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Faktasida: Kraftigt modifierade vatten

Kraftigt modifierade vatten

Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

Faktasida: Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

Faktasida: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Rättsfall om dammar och vattenkraftverk

Rättsfall om dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Hållbart nyttjande av svenskt vatten

Hållbart nyttjande av svenskt vatten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att Sveriges nyttjande av vattenmiljön ska vara hållbart. En del i arbetet är att ställa om svensk vattenkraft för att hitta en balans mellan miljö och energi. Här beskriver vi hur arbetet för moderna miljövillkor utvecklas, vad vi gör nu och vilka framtida behov vi ser.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.