Sökresultat

 • Vattenkraft (54)
 • Senaste året (54)
 • Bidrag (4)
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vattenverksamhet (21)
 • Vägledning (4)
 • Yttrande (12)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (7)
 • Samordningsområden (6)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (15)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (12)
 • Publikationer (2)

 • Dokument (13)
 • Faktasida (23)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (12)

 • Senaste månaden (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen måste betala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

Faktasida: Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft

Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft

Start Samverkansområden Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft Taggar: Vattenkraft Kungörelse - till verksamhetsutövare inom vattenkraft Vattenkraften ska ha moderna miljövillkor En ny lagstiftning trädde i kraft 1 januari 2019. För

Vanlig fråga: Frågor och svar om den nationella planen

Frågor och svar om den nationella planen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet. 

Faktasida: Fysisk påverkan

Fysisk påverkan

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.