Sökresultat

 • Vattenkraft (12)
 • Senaste månaden (12)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (2)
 • Tillstånd (4)
 • Vattenverksamhet (5)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (2)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (6)
 • Publikation (2)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (1)

 • Senaste året (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Nya rön om bästa möjliga teknik för vattenkraften

Nya rön om bästa möjliga teknik för vattenkraften

Här hittar du en sammanställning av nya rön om bästa möjliga teknik för vattenkraften från 2015 och framåt.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Faktasida: Rättsfall om dammar och vattenkraftverk

Rättsfall om dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

Vanlig fråga: Frågor och svar om den nationella planen

Frågor och svar om den nationella planen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: Remiss av förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft

Remiss av förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 6 maj 2019 presenterade vi förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraft. Fram till den 28 juni 2019 höll vi samråd om förslaget samt miljökonsekvensbeskrivningen.

Publikation: Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Publikation: Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.