Sökresultat

 • Rapport (4)
 • Dokument (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Handbok (1)
 • Publikation (1)
 • Rutin (1)
 • Visa fler
 • Små avlopp (2)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (2)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Dokument: Små avloppssystem – hur hållbara är de?

Små avloppssystem – hur hållbara är de?

I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

Dokument: Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

Här listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar.